Najnowsze informacje
anal pump

Mateusz lubi Marszałka

17 listopada ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego podsumowanie miało miejsce w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Tytuł konkursu to: „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”. Jego celem było m.in. ukazanie roli i znaczenia działalności Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski; ukazanie znaczenia bitwy warszawskiej dla Europy i świata; wykazanie postawy pokolenia Polaków w wojnie 1920 roku.
Dziewięcioosobowa komisja konkursowa z przewodniczącym prof. zw. dr. hab. Arturem Kijasem oceniała prace uczniów z 10 okręgów w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu zgłosiły się 673 szkoły. Wśród ocenionych prac z 23 szkół podstawowych znalazła się ta reprezentująca Szkołę Podstawową nr 6 z Kutna. Mateusz Błażejczyk z klasy VIb tej szkoły zajął II miejsce. – Cieszę się z zajętego II miejsca. W klasie koleżanki i koledzy składali mi gratulacje – to miłe z ich strony – stwierdził. Po odbiór nagrody i okazałego pucharu upamiętniającego sukces do Warszawy z Mateuszem pojechały: dyrektor szkoły Emilia Malanowska i nauczyciel historii Halina Błaszczyk.
Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Biura Szefa Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Stanisława Kozieja.    (zw)
fot. Z. Wroński

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …