Najnowsze informacje

Przy Kolegialnej 6 powstanie największa kolekcja art déco w Polsce

W Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Dzięki unijnym funduszom możliwa będzie modernizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Muzeum Mazowieckie środki przeznaczy na rozbudowę Skansenu oraz odbudowę zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku, w którym siedzibę znajdą zbiory sztuki art déco.
Przypomnijmy, że pomysł powstania skansenu pojawił się w 2005 roku, podczas wyjazdu do „krainy Olendrów” dyrektora Leonarda Sobieraja, pracowników działu etnograficznego Magdaleny Licy-Kaczan i Grzegorza Piaskowskiego oraz pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego: dr Katarzyny Waszczyńskiej i dr. Tadeusza Baraniuka, byłego pracownika Muzeum. W latach 2011–2012 na miejscu odbywały się badania terenowe oraz inwentaryzacja nieruchomości. 25 lipca 2013 r. Muzeum Mazowieckie zakupiło w Wiączeminie działkę o powierzchni 2,27 ha, na której znajdowały się: nieczynny kościół ewangelicko-augsburski z 1935 r., szkoła podstawowa oraz cmentarz.
W kolejnych latach gromadzono zabytki kultury holenderskiej, m.in. meble pokojowe i kuchenne, wyposażenie suszarni i powielarni, sprzęty związane z przetwórstwem mlecznym, stolarką, maglowaniem. Wiele z nich wymagało prac konserwatorskich, które mogły być zrealizowane dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 r. zakończono kolejny etap – adaptację budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Remont kościoła zakończony w czerwcu 2015 roku był pierwszym etapem projektowanego Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego. Kolejne to: rozbudowa infrastruktury muzealnej, przeniesienie oryginalnych, olenderskich budynków z sąsiednich miejscowości (Piotrkówki, Białobrzegów i Suchodołu), ich wyposażenie i przystosowanie do zwiedzania, odtworzenie nasadzeń roślin ozdobnych, sadów i upraw zbożowych. W skansenie będą dwie zagrody holenderskie, jednobudynkowa tzw. langhoff oraz wielobudynkowa z oddzielnym budynkiem stodoły, piwnicą i powidlarnio-suszarnią i „dom polski”. Remontowi zostanie poddany budynek szkoły, a cmentarz będzie uporządkowany. Na rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim Muzeum Mazowieckie przeznaczy przeszło 3,3 mln.
Ponad 3,4 mln zł Muzeum otrzyma na stworzenie ekspozycji stałej sztuki art déco w kamienicy przy ul. Kolegialnej 6. Podstawę kolekcji, na którą składa się blisko tysiąc muzealiów, stanowią wysokiej klasy meble (ponad 100 obiektów) oraz wyroby z różnorodnych dziedzin rzemiosła artystycznego, także rzeźby oraz malarstwo z lat 20. i 30. XX wieku, w tym prace Magdaleny Gross, Zofii Stryjeńskiej, Rafała Malczewskiego, a także obraz (jeden z dwóch w zbiorach polskich muzeów) jednej z najbardziej cenionych artystek tego okresu, Tamary Łempickiej. Muzeum skupia się przede wszystkim na obiektach sztuki polskiej, ale prezentuje także przykłady realizacji zachodnioeuropejskich i amerykańskich, które stanowią tło i doskonałe porównanie dla rodzimych osiągnięć artystycznych z okresu międzywojennego. Część zbiorów eksponowana jest obecnie na wystawach w dwóch salach kamienicy secesyjnej.
Rozbudowa Muzeum o dział sztuki art déco obejmować będzie prezentację blisko 17 wnętrz o charakterze mieszkalnym, rozlokowanych na dwóch piętrach budynku, z których parter zajmą pojedyncze wnętrza o charakterze jadalnianym (7 pokoi) i sypialnianym (8 pokoi), prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych krajów europejskich. Natomiast na pierwszym piętrze powstanie kompletne mieszkanie (zawierające jadalnię, sypialnię, gabinet, przedpokój), rozbudowane o łazienkę i kuchnię, prezentujące w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy mebli i rzemiosła artystycznego. W sąsiedztwie mieszkania znajdzie się również galeria rzemiosła artystycznego połączona z pokazem kolekcji strojów i akcesoriów mody z lat 20. i 30. XX w. Adaptacja budynku przy ulicy Kolegialnej 6 spowoduje, że w Płocku powstanie największa w Polsce ekspozycja ilustrująca styl art déco.
Dzięki dofinansowaniu na kolejne inwestycje może liczyć również Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W ramach projektu „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” wykonana zostanie przebudowa muszli koncertowej w parku oraz modernizacja zabytkowego ogrodzenia. Całkowity koszt zadania wynosi 4 587 632,43 zł, z czego: 3 280 171,14 zł – to środki pozyskane z Unii Europejskiej, 1 080 399,89 zł – przeznaczył na ten cel samorząd mazowiecki, 221 543 zł – gmina Sanniki, 5 518,40 zł – środki własne ECA. – Scena w muszli koncertowej nie posiada zadaszenia, jest za mała ilość garderób, brakuje pomieszczenia socjalnego i gospodarczego, toalet. Z kolei stare, bardzo zniszczone ogrodzenie zasłania niedawno odnowiony piękny pałac z końca XVIII wieku i zabytkowy 10-hektarowy park – wyjaśnia Monika Patrowicz, dyrektor ECA.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, w ramach konkursów z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, odbyło się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wiączeminie Polskim. Uczestniczyli w nim: Tomasz Kominek – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Monika Patrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
(lesz)

Zobacz kolejny artykuł

Młodzi mistrzowie recytacji

Amelia Tomaszewska, Magdalena Brygier i Laura Szewczyk to niekwestionowane zwyciężczynie tegorocznej czterdziestej już edycji konkursu. …