Najnowsze informacje

Muzyczne fascynacje

Franciszek Olkowski jest kolekcjonerem szczęśliwym. Zbiera wszystko, co go interesuje i co mu się podoba. W numizmatyce, medalierstwie i falerystyce poszukuje tematów muzycznych. Ogromną estymą darzy świętych poczynając od swojego patrona aż do św. Cecylii – opiekunki muzyki sakralnej. O sobie mówi: „bibliofil dantejski” – jest wielkim miłośnikiem dzieła Dantego. Posiada wiele wydań i tłumaczeń „Boskiej Komedii” oraz prac rzeźbiarskich i medalierskich poświęconych temu arcydziełu. Nestor płockich kolekcjonerów otworzył w czasie Jarmarku Tumskiego wystawę w Muzeum Mazowieckim. To pierwsza tak obszerna prezentacja jego zbiorów medalierskich o tematyce muzycznej.
Franciszek Józef Olkowski został wyróżniony Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Urodził się w 1937 roku we Włocławku. Pracował w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, a od 1981 roku zamieszkał w Płocku. Już w dzieciństwie, które przypadło na czasy okupacji niemieckiej, gromadził pocztówki z reprodukcjami obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków przedstawiające ułanów. Później udało mu się zebrać pokaźną kolekcję kart pocztowych o tematyce malarskiej. Jednak poważnym kolekcjonerem został w 1966 roku. Zainspirowała go obejrzana w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pierwsza polska wystawa znaczków o tematyce muzycznej – Krajowa Wystawa Filatelistyczna Musicaliana. Jego atencję wzbudziły zwłaszcza monety z portretami Haydna i Liszta. Postanowił, że będzie zbierał monety o tematyce muzycznej. W trakcie licznych podróży poszukiwał nabytków do swoich zbiorów. Gromadzoną przez 50 lat kolekcję ofiarował Muzeum Diecezjalnemu w Płocku.
Na ekspozycji w Muzeum Mazowieckim zgromadzono 533 prace medalierskie i odznaki, wśród których dominują projekty twórców polskich. Niewielka część reprezentuje Francję, Belgię, Rosję, Litwę, Niemcy i Austrię. Zbiory można podzielić na kilka grup: w pierwszej znajdują się muzycy (Bach, Beethoven, Antonín Dvořák, Józef Elsner – nauczyciel Chopina, Glinka, Grieg, Haendel, Haydn, Mahler, Moniuszko, Mozart), piękny medal znanego twórcy austriackiego Arnolda Hartiga ze sceną z „Czarodziejskiego fletu”, Paderewski, Penderecki, Szymanowski (znakomite plakiety Jacka Dworskiego). Obejrzymy także jeden medal secesyjny Hansa Schaefera w oryginalnym etui oraz medal art déco Karla Perla. Warto zwrócić uwagę na również secesyjną plakietę z okazji 100. rocznicy urodzin Hectora Berlioza (autorstwa wybitnego medaliera francuskiego Georgesa Dupré) i prace poświęcone Henrykowi Wieniawskiemu.
Najliczniejszą grupę stanowią medale poświęcone Fryderykowi Chopinowi autorstwa m.in. Marii Gerson-Dąbrowskiej z początku XX w. i Ewy Olszewskiej-Borys. Wśród eksponatów są także medale jubileuszowe instytucji muzycznych – filharmonii, teatrów, opery, orkiestr, chórów oraz te związane z folklorem muzycznym (zespoły Mazowsze i Śląsk). Szczególna część zbioru to przedstawienia św. Cecylii i prace medalierskie autorstwa Franciszka Olkowskiego upamiętniające jubileusze Płockiego Towarzystwa Muzycznego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Pueri Cantores Plocenses) oraz Tryptyk na 60-lecie urodzin kolekcjonera. – Wspólnym motywem dla trzech części plakiety jest linia Wisły z płynącymi na kartkach datami najważniejszych wydarzeń w życiu twórcy oraz z zapisem nutowym i tekstem piosenki o Włocławku. Na uwagę zasługują również odznaki stowarzyszeń śpiewaczych i chórów, niektóre zdobione emalią – podkreśla autorka scenariusza wystawy, Grażyna Tryka.
Ekspoyzcja czynna będzie do końca czerwca.

(lesz)
fot. mat. MM

Zobacz kolejny artykuł

Pchła w różowych trampkch

Fruwają wielkie mydlane bańki i „skaczą” kolorowe pączki z dziurką. Młoda widownia łapie globusy w …