Najnowsze informacje

Ogłoszenia

Wrzesień, 2014

 • 9 września

  Wójt Gminy Staroźreby ogłasza przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w …

 • 9 września

  Składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

  RADA NADZORCZA Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6A, 09-400 Płock   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014. Oferty powinny zawierać: 1) dane podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (siedziba oferenta, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych itp.), 2) udokumentowanie doświadczenia, w …

Kwiecień, 2014

 • 1 kwietnia

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego

  Przed Sądem Okręgowym w Płocku Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie grupowe, w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010r., poz. 44) z powództwa reprezentanta grupy – Wandy Smożewskiej, działającej w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy, przeciwko: Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu, Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Regionalnemu …