Najnowsze informacje

Znamy wyniki ekspertyzy Grabówki

Znane są już wyniki ekspertyzy ulicy Grabówka w rejonie czynnego osuwiska. Na odcinku 150 metrów ulica przebiega po byłych dzikich wysypiskach śmieci i gruzu. Państwowy Instytut Geologiczny zalecił wykonanie w tym miejscu drenażu i wzmocnienia brzegu Wisły żwirowymi kolumnami. Inwestycja ma kosztować minimum 10 mln zł.
O osuwiskach w rejonie ulicy Grabówka jest głośno od kilku lat. Jednak w tym roku, po ulewnych deszczach i powodzi sytuacja stała się bardzo poważna: – Rejon osuwiska uzupełniamy, zasypujemy piaskiem i chcemy utrzymać w jak najlepszym stanie. Wiosną przyszłego roku zacznie się remont – mówi zastępca prezydenta Płocka Dariusz Zawidzki.
– Otrzymaliśmy ekspertyzę z Państwowego Instytutu Geologicznego. Wynika z niej, że na odcinku 150 m Grabówka posadowiona jest na byłych dzikich wysypiskach śmieci i gruzu sięgających aż siedmiu metrów głębokości. Geolodzy zalecili wykonanie w rejonie osuwiska drenażu przebiegającego prostopadle do brzegu Wisły oraz wzmocnienie korpusu drogi za pomocą kolumn żwirowych o głębokości do 10 m – dodaje prezydent Płocka Mirosław Milewski.
Inwestycja ma kosztować przynajmniej 10 mln zł. Koszt będzie zależał od rozwiązania, jakie przyjmie projektant. Do wiosny Urząd Miasta ma dysponować projektem, a po wiosennym ustabilizowaniu stanu wód zacznie się przebudowa ulicy. Początkowo ruch będzie się odbywał wahadłowo. Jednak w kulminacyjnym momencie prac ulica zostanie zamknięta na około dwa miesiące.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Plac Narutowicza do przebudowy

Rozstrzygnięty został konkurs na zagospodarowanie placu Narutowicza. Kapituła konkursu najwyżej oceniła pracę autorstwa Anny Przybysz. …