Najnowsze informacje

Trwa budowa wodociągu w ulicy Ostatniej

Trwa rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej. Inwestycję wartą 2 029 045 złotych prowadzą Wodociągi Płockie.
Jest to kontynuacja podjętych w latach 2013–2016 działań w zakresie rozdziału kanalizacji w centrum miasta. Nowo powstała kanalizacja deszczowa o długości ponad 600 m zostanie włączona do wykonanej w poprzednich etapach kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego.
Wody opadowe zostaną odprowadzone do wybudowanej przy współudziale środków unijnych w 2015 r. oczyszczalni wód opadowych. W kosztach inwestycji partycypuje miasto. W 2017 roku przekazano Wodociągom Płockim na ten cel kwotę 800 tysięcy złotych z budżetu Płocka. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg, który również bierze udział w finansowaniu części drogowej. W ramach zadania powstaną nowa nawierzchnia jezdni i chodniki.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Hydropol Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie (lider) oraz płockie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Waskop. Prace rozpoczęły się w połowie września i potrwają siedem miesięcy.
Do końca tego roku wjeżdżać w remontowaną ulicę będą mogli jedynie mieszkańcy i pracownicy znajdujących się przy niej firm, ale muszą się liczyć z utrudnieniami.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Chodniki przy ulicy Południowej wyremontowane

Przy ulicy Południowej powstały nowe chodniki. Inwestycja to kolejny projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego …