Remont kolejnego odcinka ulicy Harcerskiej

Za kilka dni powinna rozpocząć się przebudowa ulicy Harcerskiej na odcinku od kościoła na osiedlu Imielnica do skrzyżowania z ulicami Warmińską i Wiejską. Zakończenie inwestycji jest planowane na połowę października.
Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych i Hydropol z Gostynina. Koszt prac to 8 375 999,89 złotych brutto.
Prace powinny rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada prowadzenie prac odcinkami przy zachowaniu ruchu wahadłowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność ulic i dojazd do posesji. Z uwagi na duży zakres prac związanych z budową infrastruktury podziemnej na niektórych odcinkach ulica może być chwilowo zamknięta na całej szerokości.
Ulica Harcerska będzie remontowana na odcinku ponad półtora kilometra od kościoła w Imielnicy do skrzyżowania z ulicą Wiejską. Robotami nie będzie objęte w ramach tego zadania skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej i Harcerskiej, na którym planowane jest wybudowanie ronda, ale to już zupełnie nowa inwestycja. Wkład własny miasta to kwota 4 627 132 zł. Dotacja wynosi 3 mln złotych. To jednak nie cały koszt robót. Około półtora miliona złotych wyłożą jeszcze Wodociągi Płockie.
Roboty będą kompleksowe. Prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej zrealizują Wodociągi Płockie. Powstaną nowe chodniki, droga rowerowa, oświetlenie i nowa nawierzchnia jezdni.
Warto dodać, że do tej pory na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej, Korczaka i Pocztowej w Borowiczkach wybudowane zostało rondo. Wyremontowano także dwa fragmenty ulicy Harcerskiej – od ulicy Wiejskiej do ronda i od ronda do ulic Borowickiej i Raczkowizna.
Pod koniec ubiegłego roku wojewoda mazowiecki zatwierdził listę dotacji na remont dróg lokalnych na ten rok. Na dwunastej pozycji znalazł się remont ulicy Harcerskiej.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Najwcześniej pojedziemy w lutym…

Drugim odcinkiem obwodnicy – pomiędzy ulicami Otolińską i Bielską – pojedziemy najwcześniej w lutym przyszłego …