Najnowsze informacje

Ratusz czeka na oferty

Do 23 lutego firmy budowlane mogą składać oferty na realizację trzeciego etapu obwodnicy Płocka. Droga połączy ulice Bielską i Długą. Termin realizacji to 30 czerwca przyszłego roku.
Przetarg został ogłoszony kilka dni temu. – Zakres inwestycji drogowej obejmuje wykonanie robót budowlanych obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Długiej do węzła „Bielska” i budowę odcinka ul. Przemysłowej łączącego obwodnicę z ul. Przemysłową i Kostrogaj wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg, a także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dwupoziomowego węzła „Trzepowo”, w ciągu trasy północno-zachodniej miasta, skanalizowanego z ul. Przemysłową i ul. Nową Przemysłową. Realizacja inwestycji drogowej na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa” stanowi kolejny etap przedsięwzięcia w zakresie budowy trasy północno-zachodniej Płocka – komentuje na jednym z portali społecznościowych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Pod koniec ubiegłego roku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na dofinansowanie budowy drugiego i trzeciego odcinka płockiej obwodnicy. Jak już informowaliśmy czytelników Tygodnika Płockiego, Urząd Miasta otrzyma ponad 129,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Dwa odcinki obwodnicy, które połączą rondo na ul. Otolińskiej z ul. Długą pod PKN ORLEN, będą kosztować – wg szacunków – blisko 164 mln zł. Drugi i trzeci odcinek obwodnicy to w sumie 4,1 km dróg oraz 1,5 km ścieżek rowerowych.
Obecnie trwa budowa trasy o długości 1,8 km od węzła „Boryszewo” na ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz od węzła „Bielska” do węzła „Długa” o długości 2,3 km, który jest elementem kończącym realizowany odcinek obwodnicy. Powstaną również dwa wiadukty – kolejowy i drogowy przy ul. Bielskiej. Ponadto wybudowane zostaną m.in. drogi dojazdowe i serwisowe, zjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Umocnione będzie koryto rzeki Brzeźnicy i jej dopływ. Przebudowane zostaną linie elektroenergetyczne i urządzenia melioracyjne, powstaną rowy drogowe oraz zbiornik retencyjny. Natomiast na ulicach pojawi się oświetlenie. Termin zakończenia tej części inwestycji to listopad tego roku.
Trzeci etap, czyli utworzenie drogi jednojezdniowej od węzła „Bielska” do węzła „Długa” ułatwi mieszkańcom dotarcie do części miasta, gdzie funkcjonują największe zakłady przemysłowe w Płocku. W ramach prac ul. Przemysłowa połączona zostanie z nowo budowaną trasą północno-zachodnią. Zaplanowana jest budowa mostu nad jarem rzeki Brzeźnicy oraz węzła „Trzepowo”. Fundusze zostaną zainwestowane także m.in. w oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, umocnienia koryta rzeki i jej dopływu, przebudowę wodociągu, przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie dróg. Na tym odcinku prace mają się zakończyć w czerwcu 2018 roku. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Plac Narutowicza do przebudowy

Rozstrzygnięty został konkurs na zagospodarowanie placu Narutowicza. Kapituła konkursu najwyżej oceniła pracę autorstwa Anny Przybysz. …