Najnowsze informacje

Szukamy możliwości współpracy

W sobotę, 30 kwietnia do płockiego ratusza przybył z wizytą Yousif Eisa Bin Hassan Al Sabri, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce. Zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus przedstawił gościowi obszary potencjalnej współpracy inwestorów z tego kraju z naszym miastem.
Zastępca prezydenta odpowiadający za rozwój miasta i inwestycje zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące Płocka, jako silnego ośrodka przemysłowego, mającego duże znaczenie dla całego regionu, dynamicznie rozwijającego się i skutecznie pozyskującego środki zewnętrzne, w tym unijne, na realizację inwestycji.
Jacek Terebus wspomniał też o pierwszym w Płocku przedsięwzięciu zrealizowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym, polegającym na modernizacji 24 obiektów użyteczności publicznej. – W takiej formule chcemy prowadzić kolejne inwestycje, szukamy też inwestorów, którzy zaangażują się w inne inicjatywy. W Płocku mamy bardzo dobry klimat i potencjał do prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w branży chemicznej, jak i spożywczej, konstrukcyjnej i innych – mówił Jacek Terebus.
Ambasador okazał duże zainteresowanie przedstawionymi mu projektami konkretnych przedsięwzięć, m.in. rewitalizacji bulwarów wiślanych, modernizacji lotniska czy jaru Brzeźnicy. – Wizyta u państwa jest dla mnie bardzo ważna. Przyleciałem do Polski specjalnie, chociaż rozpoczął się długi weekend, aby się z państwem spotkać – mówił Yousif Eisa Bin Hassan Al Sabri. Zapewnił też, że wszystkie szczegółowe propozycje przekaże do izb gospodarczych w swoim kraju. – Zaprezentujemy je naszym inwestorom, żeby poznali możliwości współpracy z Płockiem – powiedział ambasador.
Inicjatorem spotkania był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który podkreślał walory naszego regionu. – W Płocku mamy przemysł, a wokół miasta piękną przestrzeń o charakterze turystyczno-rekreacyjnym oraz tereny rolnicze, przeznaczone głównie na produkcję owoców i warzyw.
Marszałek zwrócił też uwagę na funkcjonowanie w mieście filii prestiżowej uczelni technicznej, czyli Politechniki Warszawskiej, kształcącej specjalistów m.in. na kierunkach chemicznych.
Ambasador przyznał, że jednym z istotnych punktów, które łączą jego kraj z Płockiem, jest ropa naftowa. – Jesteśmy producentem i eksporterem tego surowca, a wspomniana przez pana marszałka uczelnia też jest dla nas ważnym polem do ewentualnej współpracy – zauważył.
W spotkaniu wziął także udział starosta płocki Mariusz Bieniek, który opowiedział o potencjale gospodarczym podpłockich gmin i charakterze prowadzonej w nich działalności.
Yousif Eisa Bin Hassan Al Sabri odwiedził też Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, o którym opowiedział mu i zaprezentował obszary potencjalnej współpracy prezes Zbigniew Bednarski.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …