Najnowsze informacje

Remont instalacji w PKN ORLEN

Instalacja Wydziału Olejowego, Furfurolu oraz Wytwórni Wodoru II w PKN ORLEN zostaną sukcesywnie zatrzymane do postoju modernizacyjnego. O zaplanowanych operacjach technologicznych zostały poinformowane służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe.
Proces zatrzymania, jak i rozruchu, który nastąpi po zakończeniu prac, będzie się wiązał z widocznymi efektami świetlnymi szczególnie zauważalnymi nad Zakładem w porach wieczornych. Reakcje procesowe w tym towarzyszące efekty dźwiękowe związane z modernizacją mogą wystąpić ze zmienną intensywnością w pierwszych dniach kwietnia, a następnie około 18 i na początku maja. Główne prace remontowe zostaną przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 18.00.
Wyjaśnijmy, iż efekty świetlne to skierowanie węglowodorów do całkowitej utylizacji w warunkach wysokiej temperatury. Jest to proces odbywający się pod kontrolą, w atmosferze gazowej i objawia się płomieniem widocznym na tzw. pochodniach, które w każdej rafinerii na świecie są niezbędnym elementem wyposażenia systemu bezpieczeństwa procesowego w instalacjach produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu działania wynika więc zarówno z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego, jak również środowiskowego. W prawidłowo przeprowadzonym procesie do atmosfery uwalniane są jedynie dwutlenek węgla i para.
W trakcie postojów remontowych zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie Zakładu Produkcyjnego m.in. na obszarze rafineryjnym, poza pełnym zakresem prac mechanicznych przeprowadzono już modernizacje, które mają skutkować lepszą efektywnością. Wdrożone w tym roku rozwiązania technologiczne m.in. na instalacjach HON umożliwią dotrzymanie ostrzejszych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać dopiero od 2018 roku, a także poprawią poziom bezpieczeństwa procesowego instalacji.

(t)

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …