Najnowsze informacje
fot. Jacek Danieluk

Prace w tym roku

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził listę dotacji na remont dróg lokalnych na ten rok. Na dwunastej pozycji znalazł się remont ulicy Harcerskiej w Płocku.
W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” w tym roku pozytywną decyzję uzyskało 38 wniosków. To 17 dróg powiatowych i 21 gminnych. W obu kategoriach do podziału jest po 38,2 mln złotych.
Ulica Harcerska będzie remontowana na odcinku ponad półtora kilometra od kościoła w Imielnicy do skrzyżowania z ulicą Wiejską. Robotami nie będzie objęte w ramach tego zadania skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej i Harcerskiej, na którym planowane jest wybudowanie ronda, ale to już zupełnie nowa inwestycja. Wkład własny miasta to kwota 4 627 132 zł. Dotacja wynosi 3 mln złotych. To jednak nie cały koszt robót. Około półtora miliona złotych wyłożą jeszcze Wodociągi Płockie. – W lutym planowane jest ogłoszenie przetargu. Wszystkie prace muszą być zrealizowane w tym roku – mówi Konrad Kozłowski z ratuszowego zespołu współpracy z mediami.
Roboty będą kompleksowe. Prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej zrealizują Wodociągi Płockie. Powstaną nowe chodniki, droga rowerowa, oświetlenie i nowa nawierzchnia jezdni.
Warto dodać, że w ubiegłym roku na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej, Korczaka i Pocztowej w Borowiczkach wybudowane zostało rondo. Wyremontowane zostały także dwa fragmenty ulicy Harcerskiej – od ulicy Wiejskiej do ronda i od ronda do ulic Borowickiej i Raczkowizna. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …