Najnowsze informacje
fot. PERN SA

Dzień Wykonawcy w PERN S.A.

16 stycznia 2017 r. w płockiej firmie PERN S.A. po raz pierwszy odbył się Dzień Wykonawcy. Wzięło w nim udział około 110 podmiotów gospodarczych, zainteresowanych współpracą z tą znaną w branży energetycznej spółką.
W najbliższych latach PERN S.A. – zgodnie z przyjętą strategią – zrealizuje szereg projektów inwestycyjnych i remontowych, do realizacji których poszukuje profesjonalnych partnerów biznesowych. W związku z tym spółka zdecydowała się na zorganizowanie Dnia Wykonawcy, w czasie którego zaprezentowano planowane zadania remontowe, inwestycyjne oraz wybrane procesy zakupowe. Na spotkaniu przedstawiono także najważniejsze wymogi formalne w ogłaszanych przez PERN S.A. postępowaniach przetargowych, terminarz ogłoszeń przetargowych oraz omówiono najczęściej popełniane błędy w składanych ofertach.
Ze względu na dużą liczbę planowanych projektów z obszaru IT, automatyki oraz telekomunikacji oraz duże zainteresowanie właśnie tymi projektami zdecydowano, iż zostanie zorganizowane oddzielne spotkanie dedykowane tylko tym postępowaniom przetargowym.
Podczas spotkania był także czas na zadawanie pytań przez uczestników, którzy ponadto do dnia 20 stycznia 2017 r. mogli przesyłać do Spółki sugestie zmian dotyczące współpracy z PERN S.A. w obszarze prowadzonych postępowań przetargowych.
– Cieszę się, że przeprowadzona przez zespół PERN inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem rynku. Dzisiejsze rozmowy i sugestie usprawnień (również te, które wpłyną na specjalne utworzonego maila: zakupy@pern.pl) pomogą nam się lepiej przygotować do wyzwań nadchodzących lat, a zainteresowanie branży z pewnością przełoży się na większą konkurencję i efektywność w procesie zakupowym. Mogę też zapewnić, że podobne spotkania z wykonawcami i dostawcami wpiszą się w kulturę naszej organizacji – powiedział Mateusz Radecki, dyrektor Pionu Handlowego odpowiedzialnego za obszar zakupów w PERN S.A.
Dyrektor Pionu Technicznego Robert Woroszyło zapewnił także, iż spotkania tego typu wpiszą się na stałe w kalendarz PERN, szczególnie że plany inwestycyjne płockiej firmy nie tylko na ten rok, ale także na lata następne są bardzo ambitne. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …