Najnowsze informacje

Felieton – Fatima 2017

Dla ludzi wierzących 100-lecie objawień fatimskich to wydarzenie wielkie i ważne. To okazja, aby przypomnieć mistyczne zjawiska z 1917 roku, na nowo je przemyśleć, w ich świetle zobaczyć historię XX wieku i określić wobec nich samego siebie. Nic dziwnego, że z okazji tak okrągłego jubileuszu ukazało się sporo okolicznościowych wydawnictw, wśród których na szczególną uwagę zasługuje książka Grzegorza Górnego „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”, przedstawiająca bardzo rozległy społeczno-polityczny kontekst dla wydarzeń w Portugalii. Bo trzeba wiedzieć, że objawienia w Fatimie miały charakter tylko częściowo prywatny, gdyż mimo że zostały skierowane do trójki małych dzieci, to jednak zostały potwierdzone cudem widzianym przez dziesiątki tysięcy świadków, a orędzia w nich przekazane dotyczyły losów całej ludzkości w kontekście aktualnych wydarzeń historycznych, w tym trwającej wtedy I wojny światowej i wstępującego za chwilę na arenę dziejów rosyjskiego komunizmu.
Wypada zatem przypomnieć podstawowe fakty. Jak powszechnie wiadomo, w każdy kolejny 13. dzień następujących po sobie miesięcy od maja do października 1917 roku w portugalskiej wiosce o nazwie Fatima ukazywała się trojgu dzieciom – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – Matka Boża z orędziem skierowanym do ludzi całego świata. Obok wezwania do pokuty i nawrócenia oraz zadośćuczynienia za grzechy ludzkości pojawiają się w nich wezwania do modlitwy różańcowej, która ma moc zmienić kształt historii, to znaczy przyśpieszyć zakończenie I wojny światowej. Najważniejsze orędzia znane pod nazwą „trzech tajemnic fatimskich” zostały przekazane 13 lipca 1917 roku. To wtedy dzieci zobaczyły piekło, zostało ujawnione życzenie ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jako narzędzia ratowania grzeszników. Wtedy też dzieci słyszą imię następnego papieża (Piusa XI), zapowiedź rozszerzania się na cały świat „błędów Rosji” i proroctwo o wybuchu drugiej wojny światowej jako kary za grzechy ludzkości, prośbę o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zapowiedź prześladowań Kościoła i cierpień Ojca Świętego.
Objawienia fatimskie nie skończyły się w 1917 roku. Mali wizjonerzy mieli prywatne objawienia do swojej śmierci, Franciszek i Hiacynta zmarli wkrótce na szalejącą wtedy w Europie grypę hiszpankę, Łucja żyła do roku 2005, doświadczając wielu wizji i kierując do kolejnych papieży prośbę Maryi o poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu. W tym czasie spełniały się fatimskie wizje w postaci szerzenia się po świecie „błędów Rosji”, wybuchu II wojny światowej, prześladowań Kościoła, cierpień kolejnych papieży na czele z Janem Pawłem II, który doświadczył zamachu na swoje życie 13 maja 1981 roku. A dziś? Czy ustały już „błędy Rosji”, czy ludzkość przestała grzeszyć, czy wezwanie do pokuty i nawrócenia straciło na aktualności? Fatima wciąż pozostaje żywa i aktualna, jej wezwanie jest skierowane do każdego człowieka, a Niepokalane Serce Maryi czeka wciąż na swój zapowiedziany ostateczny triumf. Fatima otwiera nadzieję życia ze świadomością optymistycznego końca. Jednak wybór, czy on będzie optymistyczny także dla każdego z nas, pozostaje w naszych rękach.
Wiesław Kopeć

Zobacz kolejny artykuł

Widziane ze skarpy… [FELIETON]

Nie mogę pisać o czymś innym, kiedy na „warsztat” wciska się medialny temat dnia, czyli …