Wyższe podatki

Taką decyzję podjęli sierpeccy radni podczas ostatniej, wtorkowej Sesji Rady Miasta. Od nowego roku roku mieszkańcy miasta, średnio o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego, będą mieli wyższe podatki od nieruchomości. Niewiele więcej, bo tylko o złotówkę, wzrósł podatek od psów. Czyli w przyszłym roku (termin płatności do 31 marca 2004 roku) właściciele czworonogów do miejskiej kasy muszą wpłacić 21 złotych.
W przyszłym roku stawki podatku od gruntów i nieruchomości będą wyglądały następująco:
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m kwadratowego powierzchni – 0,53; od gruntów nad jeziorami zajętych przez zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,39; od pozostałych gruntów od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 0,10 zł; od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 0,44; od budynków lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 13,95 zł; od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 7,40 zł; od budynków (części budynków) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 2,81; od pozostałych budynków lub ich części od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 2,99 zł; od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3-7 – 2%.
Od środków transportowych
W 2004 roku będą one kształtowały się następująco: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 413,00 zł; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 t do 9 t włącznie – 620,00 zł; samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 9 t, nie przekraczającej jednakże 12 t – 827,00 zł; od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 413,00
b. powyżej 5,5, t do 9 t włącznie – 620,00 zł
c. powyżej 9 t i nie mniej niż 12 t – 827,00 zł
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 440,00
– od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 – 863,00 zł; od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 30 – 1.829,00 zł.
Podatek rolny
Jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2004 rok przyjęto na terenie miasta Sierpca cenę 1 kwintala żyta w wysokości 34 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi dla gruntów gospodarstw równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co daje stawkę 85 zł. Dla pozostałych gruntów z 1 ha – 5 kwintali żyta, co daje stawkę 170 zł.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Mazowiecka policja szuka chętnych do służby

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się …