Najnowsze informacje

Wyższe emerytury i renty

Od przyszłego tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszy z wypłatą zwaloryzowanych świadczeń. Płocki oddział wypłaci podwyższone renty i emerytury dla ponad czterdziestu tysięcy osób.
O wysokości marcowej podwyżki zdecyduje wskaźnik waloryzacji. Pełen wskaźnik waloryzacji wyniesie 6,5%. O taki podwyższone będą świadczenia przyznane przed 1 marca 2007 roku. W przypadku osób, którym przyznano emeryturę lub rentę w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,2%.
Od 1 marca 2008, pełnym wskaźnikiem waloryzacji (6,5%) będą podwyższone: dodatki (pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, kombatanckie), świadczenia pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy w III Rzeszy i ZSRR. Pełnym wskaźnikiem waloryzacji podwyższone będą także kwoty najniższych świadczeń, niezależnie od daty nabycia prawa do ich otrzymywania. Wzrośnie także również ryczałt energetyczny do kwoty 115,27 zł.
Podwyższone świadczenia emeryci i renciści odbiorą w marcu, w terminach w jakich dotychczas odbierali świadczenia, czyli: 1, 5, 10, 15, 20 i 25 marca.
Waloryzacja będzie coroczna, zawsze o wskaźnik inflacji i wzrost przeciętnej pensji w minionym roku.
W marcu podwyższone świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury, renty, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia przedemerytalne oraz wcześniejsze emerytury.
Jakie podwyżki?
Od marca 2008, wskaźnikiem 6,5% podwyższone będą:
– emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne – aktualnie ich wysokość wynosi 597,46 zł
– renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, obecnie jej wysokość wynosi 459,57
– renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – obecna ich wysokość wynosi 716,95 zł
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą, obecna ich wysokość wynosi 551,48 zł
Wskaźnik waloryzacji w wysokości 6,5% dotyczy także dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Są to:
– dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie: obecnie 153,19 zł
– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji: obecnie 229,79 zł
– dodatek dla sieroty zupełnej, obecnie 287,93 zł
– dodatek kombatancki, obecnie 153,19 zł
– dodatek kompensacyjny, obecnie 22,98 zł

Wskaźnikiem 6,5% podwyższone będą również wszystkie świadczenia przyznane przed 1 marca 2007 roku oraz renty socjalne (teraz ich wysokość wynosi 501,87 zł) i świadczenia przedemerytalne (teraz ich wysokość wynosi 711,54 zł). I tak (przykładowo) osoba odbierająca rentę brutto w kwocie 600 zł, po podwyżce otrzyma ją w kwocie 639 zł brutto: 600 zł x 6,5% = 39 zł brutto, czyli po podwyżce wysokość świadczenia będzie wynosiła 639 zł brutto. Dla emerytury w kwocie 1287 przelicznik ten będzie wyglądał: 1287zł x 6,5% = 83,65 zł brutto, po waloryzacji wysokość świadczenia brutto wyniesie 1370,65 zł. Waloryzacja jest procentowa: doliczany jest procent inflacji oraz wzrostu płac. To oznacza, że im wyższa emerytura, tym większa będzie marcowa podwyżka.
Dla pozostałych świadczeń wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,2%.    
rad

Zobacz kolejny artykuł

Trawniki dla dzieci

Już po raz trzeci została przeprowadzona w Płocku kampania społeczna „Trawniki dla dzieci – kupy …