Najnowsze informacje

W szkołach bez nadgodzin?

Blisko dwustu nauczycieli z płockich szkół pracuje na więcej niż półtora etatu. To oznacza, że tygodniowo mają więcej godzin niż pozwala na to prawo oświatowe. Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela maksymalnie może to być liczba dwudziestu siedmiu godzin tygodniowo (półtora etatu). Przekroczenia liczby godzin najczęściej dotyczyły polonistów, matematyków, nauczycieli wychowania fizycznego. Sytuacją zainteresowano się w Ratuszu. Po przeprowadzonej kontroli okazało się, że odblokowanie godzin i ograniczenia tylko do półtora etatu pozwolą na zatrudnienie dwudziestu siedmiu nowych nauczycieli.
Wśród dwustu nauczycieli około czterdziestu pracuje na więcej niż dwa etaty. Sytuacja ta w największym stopniu dotyczy szkół ponadgimnazjalnych. Spośród wszystkich przypadków osiemdziesiąt procent dotyczy tego typu szkół. Pojedyncze zaobserwowano w szkołach gimnazjalnych i podstawowych. – Po pierwsze jest to niezgodne z punktu widzenia prawa. Ale chodzi tu także o sytuację, którą mamy na rynku pracy. Wielu młodych ludzi poszukuje zatrudnienia i przez kilka lat nie ma szans na to, by zaistnieć zawodowo – powiedziała Ewa Adasiewicz, dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Urzędu Miasta w Płocku.
W dużej mierze polityka oświatowa w tym zakresie jest uzależniona od trudności na rynku pracy i bezrobocia wśród absolwentów uczelni, mających kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela. – Obecnie mamy złożonych bardzo wiele ofert i podań o pracę. Ograniczanie liczby nadgodzin jest kolejnym etapem działań zapoczątkowanych przez nas w minionym roku – powiedziała dyrektor Adasiewicz.
Pierwszym działaniem w tym kierunku było ograniczenie zatrudnienia emerytów. To przyniosło pozytywny efekt, ponieważ w ten sposób udało się pozyskać w skali miasta około czterdziestu miejsc pracy dla młodych ludzi. Ograniczanie nadgodzin nauczycieli w płockich szkołach jest kontynuacją działań pozwalających odblokować etaty dla młodych ludzi w szkołach. Ponadto chodzi o wyeliminowanie takich przypadków, w których nauczyciel pracuje na dwóch lub trzech etatach w szkołach prowadzonych przez miasto. Dyrektor Adasiewicz dodaje, że absolutnie nie są tu brane pod uwagę zajęcia prowadzone przez nich w szkołach niepublicznych lub na uczelniach, kursach. Ta kwestia jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela. A zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela w szkole może być maksymalnie na półtora etatu (dwadzieścia siedem godzin). Przekraczanie półtora etatu to jest przekraczanie zapisów prawa. – We wrześniu przy zatwierdzaniu arkuszy nauczyciele i dyrektorzy stosowali metodę ustawiania dużej liczby nauczycieli na półtora etatu. Potem dochodziło nauczanie indywidualne, zastępstwa doraźne. Nagle okazywało się, że nauczyciel planowany na dwadzieścia siedem godzin we wrześniu, w październiku miał tych godzin trzydzieści pięć – powiedziała dyrektor Adasiewicz.
To spowodowało, że Ratusz zdecydował się na przeprowadzenie kontroli pozwalającej zweryfikować tę sytuację. – Rozumiemy takie przypadki, w których nauczyciel pracuje w trzech szkołach, aby mieć goły etat. Ale nie możemy patrzeć obojętnie jeżeli nauczyciel pracuje w trzech szkołach na dwa etaty. Jest to nieprawidłowość. Trzeba to wypośrodkować, podchodzić z umiarem i myśleć również o innych, którzy pozostają bez możliwości podjęcia pracy – powiedziała dyrektor Adasiewicz.
Czy należy się spodziewać, że będzie koniec z nadgodzinami? Na razie nie są zapowiadane żadne gwałtowne działania. Tym bardziej, że niektórym nauczycielom w maju i czerwcu (z uwagi na matury) część zajęć odpadnie. Niemniej jednak wyniki pokontrolne zostały omówione z dyrektorami szkół. Przekazane zalecenia, dotyczące ograniczania liczby nadgodzin (z uwzględnieniem przedmiotowym), powinny być brane pod uwagę przy planowaniu arkusza organizacyjnego na rok następny, tak by nauczyciel mógł być dyspozycyjny dla uczniów, dyrektora szkoły, rodziców. Dzięki temu udałoby się odblokować miejsca pracy dla osób mających kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, poszukujących pracy.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Senator pyta prezydenta

Senator Marek Martynowski złożył w płockim Urzędzie Miasta pismo, w którym pyta prezydenta Andrzeja Nowakowskiego …