Najnowsze informacje

Unijne inwestycje

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Szkole Podstawowej w Staroźrebach wykonano remont izb lekcyjnych oraz urządzono świetlicę szkolną. Wszystko kosztowało około 18 tys. zł, 50 procent całej kwoty zwróci Unia. To nie jedyna unijna inwestycja w gminie Staroźreby. 1 mln zł kosztowała budowa kanalizacji sanitarnej w Staroźrebach oraz budowa wodociągu z przyłączami we wsiach: Bromierzyk Wieś, Goszczyno Górne, Dłużniewo Duże, Dłużniewo Małe i Przedbórz. Inwestycję wykonano w ramach SAPARD-u. Obecnie opracowywane są projekty modernizacji dwóch odcinków dróg, na które gmina postara się również pozyskać fundusze strukturalne.
W trakcie budowy znajduje się hala gimnastyczna w Nowej Górze za 1 mln 36 tys. zł, unijne środki trafią za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (który nimi dysponuje), resztę (dobudowę skrzydła do istniejącegu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) dofinansuje MENiS. Oddanie sali planowane jest na 2005 rok.

(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Wielkie serca, tym razem dla wolontariuszy

Tradycyjnie w auli płockiego Ratusza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry …