Najnowsze informacje

Starosta Boszko

Starostę Michała Boszko na kolejną kadencję w głosowaniu tajnym wybrało 14 radnych powiatowych. Z arytmetyki wynika, że Boszko został wybrany glosami PSL i SLD, natomiast przeciw byli radni PiS.

PSL postanowiło rządzić w powiecie samodzielnie czy też przy pomocy dwóch radnych z SLD – Elżbiety Olendrzyńskiej i Adama Bartosiaka. Tym samym, jak jest zdrowiej w demokracji, rządzący będą mieli opozycję.
Wicestarostą ponownie został Jan Ciastek, natomiast w skład zarządu weszli: Piotr Zgorzelski, Tomasz Duda i Lech Dąbrowski (wszyscy z PSL). Radni wybrali także wiceprzewodniczących – Andrzeja Mossakowskiego i Elżbietę Olendrzyńską. Zdecydowali ponadto o wyborze przewodniczących tzw. komisji stałych. I tak przewodniczącym komisji rewizyjnej został Apolinary Gruszczyński, komisji budownictwa i finansów – Bogusław Jankowski, komisji ds. społecznych – Andrzej Kuliński, komisji rozwoju i gospodarki zasobami powiatu – Zbigniew Kisielewski. Natomiast na przewodniczącego komisji statutowej, która zbiera się doraźnie, wybrano Krzysztofa Michalaka. 
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Płocki zakład karny zmienia właściciela

Na początku tego roku nastąpiła zmiana podległości Zakładu Karnego w Płocku. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro …