Najnowsze informacje

Rozpoczęły się matury

Według danych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego do egzaminów maturalnych miało prawo przystąpić blisko 3,2 tys. osób.
Zarówno przedstawiciele kuratorium, jak i samorządów zaznaczają, że na razie nie można jeszcze mówić o konkretnej liczbie maturzystów. – Wiemy, ile jest osób w trzecich klasach liceów i czwartych klasach techników – mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Andrzej Kulmatycki.
Z danych MKO wynika, że w Płocku jest 1593 uczniów ostatnich klas liceów i 620 uczniów ostatnich klas techników. W powiecie płockim te liczby wynoszą odpowiednio: licea – 124, technika – 68; w powiecie sierpeckim: licea – 299, technika – 172; w powiecie gostynińskim: licea – 210, technika – 105.
W Płocku Urząd Miasta jest organem prowadzącym dla sześciu liceów ogólnokształcących oraz pięciu techników. Na podstawie danych z Ratusza wiemy, ilu uczniów było w najstarszych klasach liceów i techników: Małachowianka – 273 osoby, Jagiellonka – 187 osób, III LO – 196, IV LO – 111, LO nr 6 w Zespole Szkół Technicznych – 37, VII LO w Zespole Szkół nr 5 – 54.
Urząd dotuje także kilka szkół, których uczniowie zdają egzaminy maturalne: V LO Centrum Edukacji – 234 osoby, Akademickie LO – 53, LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zwiazku Piłki Ręcznej – 14, LO ,,Profesor” – 19, LO im. Rościszewskiej – 7, Katolickie LO – 10, LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego – 33, LO Płockiego Towarzystwa Oświatowego – 31, Technikum CE – 56, Technikum ZDZ – 42, Technikum ZDZ CK – 45.
Uczniowie muszą zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne. Są to język polski, matematyka oraz jeden język obcy nowożytny, spośród tych, których się uczyli. Te przedmioty trzeba na poziomie podstawowym zaliczyć przynajmniej na 30 proc. Uczniowie muszą też przystąpić do minimum jednego egzaminu z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w tym przypadku nie ma wyznaczonego progu zaliczenia, wystarczy samo przystąpienie do egzaminu. Maksymalnie na poziomie rozszerzonym uczniowie mogą wybrać sześć przedmiotów. Dodatkowo należy przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – tu także nie ma określonych poziomów zaliczenia.
Wyniki egzaminów maturalnych mają być znane 30 czerwca.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Wielkie serca, tym razem dla wolontariuszy

Tradycyjnie w auli płockiego Ratusza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry …