Najnowsze informacje

Rektor PWSZ w Płocku stawia ultimatum

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku prof. Maciej Słodki poprosił prorektorów uczelni o rezygnację z pełnienia swoich funkcji. Jak słyszymy w biurze rektora, powodem jest brak możliwości współpracy w zakresie wspólnych działań dotyczących prowadzenia uczelni. Rektor zapowiada, że w przypadku braku rezygnacji prorektorów sam – jeszcze w tym tygodniu – złoży rezygnację z funkcji szefa uczelni.
Przypomnijmy, że obecnie we władzach uczelni zasiadają rektor prof. Maciej Słodki wraz z prorektorami dr Anną Nowacką (prorektor do spraw nauki i rozwoju), która tę funkcję pełni pierwszą kadencję i dr Anną Suwalską-Kołecką (prorektor do spraw studenckich i dydaktyki), która już kolejną kadencję jest prorektorem. Obie panie są pracownikami uczelni na wydziałach ekonomii i filologii. Prorektorów wybiera senat uczelni. Profesor Maciej Słodki funkcję rektora pełni od bieżącego roku akademickiego.
Co jest przyczyną takiej decyzji rektora? W oficjalnym komunikacie przesłanym przez Agnieszkę Grażul-Luft, kierownika biura rektora, czytamy: ,,W odpowiedzi na pytania dotyczące rezygnacji prof. nadzw. dr. hab. Macieja Słodkiego ze stanowiska Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku informuję, że Rektor ze względu na utratę zaufania nie widzi możliwości dalszej współpracy z prorektorami Uczelni, dlatego poprosił ich o rezygnację ze stanowisk. W przypadku braku rezygnacji prorektorów, prof. Maciej Słodki zapowiedział, że sam zrezygnuje ze stanowiska Rektora”.
Jeśli dojdzie do rezygnacji rektora, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca do chwili wyboru nowego rektora.
rad
D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Są dwie oferty na przebudowę „Dołka”

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opublikował informację z otwarcia ofert na „Modernizację kompleksu lokali użytkowych przy …