Najnowsze informacje

Radni wyróżnili pedagoga

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta medal „Zasłużony dla Płocka” odebrała Janina Czaplicka.
Janina Czaplicka urodziła się w 1930 roku w Proboszczewicach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Płocku rozpoczęła pracę jako nauczycielka. W 1962 roku razem z rodziną, mężem i dwoma córkami, przeprowadziła się do Płocka, gdzie rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 11. Przez całe życie zawodowe była związana z oświatą, od pracy jako nauczyciel w klasach pierwszych szkoły podstawowej do stanowiska zastępcy dyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczycielskiego w Płocku. W 1985 roku przeszła na emeryturę i poświęciła się pracy społecznej. Jako przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów przy płockim oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego wiele uwagi poświęciła problemom związanym z poprawą jakości życia osób starszych. Zapoznała się z ideą Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Efektem było stworzenie w lutym 2002 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i ZNP w Płocku płockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego Janina Czaplicka była założycielką. Trzy lata później został on przemianowany na Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W kwietniu tego roku członkowie SUTW zdecydowali o nadaniu stowarzyszeniu imienia jego twórczyni.
Janina Czaplicka jest autorką wielu artykułów opublikowanych w Tygodniku Płockim, Notatkach Płockich, Sygnałach Płockich i Głosie Nauczycielskim oraz współautorką dwóch pozycji książkowych: „Słownika biograficznego nauczycieli województwa płockiego” i „Zasłużeni nauczyciele dla płockiej oświaty”. Wielokrotnie była odznaczana i nagradzana za zasługi dla Płocka i środowiska nauczycielskiego.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Mazowiecka policja szuka chętnych do służby

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się …