Najnowsze informacje
anal pump

Przetarg unieważniony

Płocki Urząd Miasta unieważnił przetarg na przygotowanie projektu remontu na modernizację i konserwację obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. Żadna firma nie chciała się podjąć tego zadania i z powodu braku ofert w magistracie nie mogła zapaść inna decyzja.
Zanim ogłoszono przetarg, zostały wykonane prace badawcze pozwalające na określenie stanu zabytkowych budynków Małachowianki. Przeprowadzono także badania historyczne i archeologiczne oraz przygotowano ekspertyzy – geotechniczną, hydrologiczną i mykologiczną. Określono również stopień zasolenia murów.
Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sporządzenie projektu modernizacji i konserwacji zabytkowych i współczesnych budynków szkoły. W pierwszym przetargu przed wykonawcą postawiono zadanie przygotowania koncepcyjnego projektu remontu i konserwacji obiektów, ramowego kosztorysu robót oraz sporządzenia projektów branżowych obejmujących zagospodarowanie terenu, wzmocnienie fundamentów, konstrukcji, konserwatorski remont elewacji i remont wnętrz z zabezpieczeniem mykologicznym.
Jeśli uda się wybrać wykonawcę projektu remontu, same prace powinny potrwać od dwóch do trzech lat. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Płocczanka podejrzana o wywołanie fałszywego alarmu

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu ustalili osobę, która poinformowała …