Best Pressure Washer Reviews - Top Pressure Washers & Testshttp://wildnlife.com/Broken CV Boot Protector - Stock replacement, or aftermarket http://www.rival-usa.com/ A state-of-the-art, multimedia vending machine designed for singing and instantly recording your own quality.http://starbooth.com/ Buzzoid - Buy Instagram Likes from $2.97 only!http://instagramfollowerspromotion.com/Steel vs Wood vs Fiberglass vs Aluminum vs ???http://greenlinehybrid.si

Przetarg unieważniony

Płocki Urząd Miasta unieważnił przetarg na przygotowanie projektu remontu na modernizację i konserwację obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. Żadna firma nie chciała się podjąć tego zadania i z powodu braku ofert w magistracie nie mogła zapaść inna decyzja.
Zanim ogłoszono przetarg, zostały wykonane prace badawcze pozwalające na określenie stanu zabytkowych budynków Małachowianki. Przeprowadzono także badania historyczne i archeologiczne oraz przygotowano ekspertyzy – geotechniczną, hydrologiczną i mykologiczną. Określono również stopień zasolenia murów.
Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sporządzenie projektu modernizacji i konserwacji zabytkowych i współczesnych budynków szkoły. W pierwszym przetargu przed wykonawcą postawiono zadanie przygotowania koncepcyjnego projektu remontu i konserwacji obiektów, ramowego kosztorysu robót oraz sporządzenia projektów branżowych obejmujących zagospodarowanie terenu, wzmocnienie fundamentów, konstrukcji, konserwatorski remont elewacji i remont wnętrz z zabezpieczeniem mykologicznym.
Jeśli uda się wybrać wykonawcę projektu remontu, same prace powinny potrwać od dwóch do trzech lat. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

fot. J. Danieluk

Lokatorzy mają już klucze

Pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do mieszkań w ramach programu „Mieszkania na start” przygotowanego w płockim …