Best Pressure Washer Reviews - Top Pressure Washers & Testshttp://wildnlife.com/Broken CV Boot Protector - Stock replacement, or aftermarket http://www.rival-usa.com/ A state-of-the-art, multimedia vending machine designed for singing and instantly recording your own quality.http://starbooth.com/ Buzzoid - Buy Instagram Likes from $2.97 only!http://instagramfollowerspromotion.com/Steel vs Wood vs Fiberglass vs Aluminum vs ???http://greenlinehybrid.si

Przetarg unieważniony

Płocki Urząd Miasta unieważnił przetarg na przygotowanie projektu remontu na modernizację i konserwację obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. Żadna firma nie chciała się podjąć tego zadania i z powodu braku ofert w magistracie nie mogła zapaść inna decyzja.
Zanim ogłoszono przetarg, zostały wykonane prace badawcze pozwalające na określenie stanu zabytkowych budynków Małachowianki. Przeprowadzono także badania historyczne i archeologiczne oraz przygotowano ekspertyzy – geotechniczną, hydrologiczną i mykologiczną. Określono również stopień zasolenia murów.
Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sporządzenie projektu modernizacji i konserwacji zabytkowych i współczesnych budynków szkoły. W pierwszym przetargu przed wykonawcą postawiono zadanie przygotowania koncepcyjnego projektu remontu i konserwacji obiektów, ramowego kosztorysu robót oraz sporządzenia projektów branżowych obejmujących zagospodarowanie terenu, wzmocnienie fundamentów, konstrukcji, konserwatorski remont elewacji i remont wnętrz z zabezpieczeniem mykologicznym.
Jeśli uda się wybrać wykonawcę projektu remontu, same prace powinny potrwać od dwóch do trzech lat. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

fot. Rafael Dominik

To był strzał w dziesiątkę

Wiadomość o planowanej na każdy piątek, zorganizowanej przez Fundację Revita „Potańcówce na Starówce”, nie dotarła …