Najnowsze informacje

Przetarg na projekt modernizacji

Trwają przygotowania do kompleksowego remontu zabytkowych budynków Małachowianki. Urząd Miasta ogłosił przetarg na projekt modernizacji i konserwacji obiektów dawnego kolegium i kolegiaty, w których obecnie znajduje się siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego.
Zwycięzca przetargu otrzyma zadanie przygotowania projektu koncepcyjnego remontu i konserwacji budynków i ramowego kosztorysu. Wykonawca będzie musiał przedstawić także projekty branżowe, czyli zagospodarowania terenu, wzmocnienia fundamentów, konstrukcji, konserwatorskiego remontu elewacji, remontu wnętrz wraz z zabezpieczeniami mykologicznymi.
Zanim Urząd Miasta zdecydował się na ogłoszenie przetargu, wykonane zostały prace badawcze pozwalające określić stan obiektów. Przeprowadzono także badania historyczne i archeologiczne oraz przygotowano ekspertyzy: geotechniczną, hydrogeologiczną i mykologiczną, określono również stopień zasolenia murów. Sporządzona dzięki temu dokumentacja posłuży przy określeniu zakresu planowanego remontu.
Kompleksowa modernizacja Małachowianki obejmie zabytkowe i współczesne budynki szkoły i potrwa od dwóch do trzech lat. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Trawniki dla dzieci

Już po raz trzeci została przeprowadzona w Płocku kampania społeczna „Trawniki dla dzieci – kupy …