Płocki zakład karny zmienia właściciela

Na początku tego roku nastąpiła zmiana podległości Zakładu Karnego w Płocku.
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 20 listopada 2017 roku wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej inspektoratów Służby Więziennej. – Na podstawie tego zarządzenia od 1 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Płocku znalazł się w strukturach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co stanowi odzwierciedlenie podziału terytorialnego kraju – informuje rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Płocku kpt. Marlena Kubera.
28 grudnia ubiegłego roku w płockim zakładzie karnym odbyła się odprawa kierownictwa jednostki z udziałem dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Jacka Lenarta i dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie zakładu.
Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi złożył załodze podziękowania za długoletnią i odpowiedzialną pracę oraz życzył dalszych sukcesów pod nowym kierownictwem. – Od 1 stycznia 2018 r. w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie wchodzić będzie 11 jednostek penitencjarnych, o łącznej pojemności 7469 miejsc – czytamy na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu SW w Warszawie.
Według informacji na stronie internetowej Zakładu Karnego w Płocku formalnie jest to jednostka penitencjarna oznaczona jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w rzeczywistości realizuje zadania wykraczające poza tę kwalifikację. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po raz pierwszy – pozostający do dyspozycji pobliskich sądów i prokuratur, a także ukarani. Ponadto Zakład Karny w Płocku dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Od wielu lat na terenie zakładu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, biblioteka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Mazowiecka policja szuka chętnych do służby

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się …