Najnowsze informacje

Odchodzi biskup Marcinkowski

Biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski odchodzi na emeryturę. Papież Franciszek przyjął jego rezygnację z zajmowanej funkcji.
Biskup Roman Marcinkowski w lutym tego roku osiągnął wiek emerytalny, czyli ukończył 75 lat. I właśnie osiągnięcie tego wieku jest zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego powodem rezygnacji. W trakcie swojej 32-letniej posługi biskupiej Roman Marcinkowski m.in. udzielił sakramentu bierzmowania ponad 210 tys. osób.
Biskup senior urodził się w 1942 r. w Szczutowie (pow. sierpecki). Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. Jako kapłan pracował m.in. w Ciechanowie i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. W latach 1974–80 był diecezjalnym wizytatorem religii, a do 1985 r. także diecezjalnym duszpasterzem rodzin. W 1990 r. objął funkcję przewodniczącego Kapituły Katedralnej Płockiej. W latach 1980–1991 był dyrektorem wydziału katechetycznego płockiej kurii diecezjalnej.
W 1985 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk ówczesnego prymasa Polski kardynała Józefa Glempa podczas uroczystości w płockiej katedrze. Za swoje zawołanie biskupie przyjął słowa „Euntes docete” – „Idąc nauczajcie”. Jedną z inicjatyw biskupa Romana Marcinkowskiego było przewodniczenie zespołowi, który opracował „Katechizm Płocki”.
W Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje członka Komisji Wychowania Katolickiego oraz opiekuna Legionu Maryi.
Biskup Roman Marcinkowski jest m.in. honorowym obywatelem Szczutowa, posiada medal „Zasłużony dla Mazowsza” oraz medal honorowy NSZZ Policjantów.
Opr. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Wielkie serca, tym razem dla wolontariuszy

Tradycyjnie w auli płockiego Ratusza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry …