Najnowsze informacje

Nie ma pieniędzy na drogi

Pomimo problemów z finansowaniem budowy nowego płockiego mostu cały czas trwają prace montażowe. Można już podziwiać kolorystykę powstającego obiektu.
Najpoważniejsze prace trwają obecnie na moście głównym, czyli w części nurtowej. W ciągu dwóch najbliższych tygodni zamontowana zostanie połowa lin. Dzięki temu podwieszonych zostanie osiem segmentów przęsła nurtowego, które składa się z siedemnastu segmentów. Dotychczas zamontowano dziesięć, z których dwa pierwsze przy pylonach nie są podwieszane. Prace związane z podnoszeniem segmentów i montażem want wykonuje Freyssinet Polska.
Niestety z budową nowego mostu przez Wisłę wiążą się nie tylko informacje o postępie w pracach. Jak udało nam się dowiedzieć w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Płocka nadal Ministerstwo Infrastruktury nie przyznało środków z funduszy strukturalnych na budowę dróg dojazdowych do nowego mostu, choć jak zapewniał miesiąc wcześniej prezydent Mirosław Milewski, nastąpi to w październiku.
Dopóki nie będzie środków unijnych na budowę dróg dojazdowych miasto nie zdecyduje się na ogłoszenie przetargu.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Są dwie oferty na przebudowę „Dołka”

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opublikował informację z otwarcia ofert na „Modernizację kompleksu lokali użytkowych przy …