Najnowsze informacje

Na razie wystarczy trzynastu

Obecnie w gminie Bielsk w radzie gminy zamiast 15 radnych zasiada jedynie 13. Z mandatu zrzekł się obecny wójt gminy – Józef Rozkosz oraz jeden z bielskich przedsiębiorców, który nad urząd wybrał interesy i prowadzenie własnej firmy. Niestety, nikt do rady awansem nie wejdzie. Konieczne są nowe wybory uzupełniające. W przypadku miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców, nowa ordynacja wyborcza nie obowiązuje. Termin ustali wojewoda mazowiecki, najprawdopodobniej w styczniu bądź lutym.
– Obecny stan rady tworzy wystarczające kworum do podejmowania uchwał w normalnym trybie – mówi wójt Józef Rozkosz.
Na jej czele stoi przewodniczący Rajmund Sieradzki z Goślic. Wybrano również przewodniczących pięciu komisji. Komisję budżetową i finansową prowadzi Andrzej Wochowski, komisję oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Elżbieta Kaczmarczyk, rolnictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami – Lech Wiśniewski, bezpieczeństwa porządku publicznego, ochrony środowiska i promocji gminy – Bogumił Mazurkiewicz oraz komisję rewizyjną – Andrzej Tomaszewski. Rada gminy zmniejszyła liczbę komisji z 6 plus dodatkowych dwóch doraźnych na 5. – W 2007 roku najprawdopodobniej dojdzie komisja statutowa – zaznacza jednak wójt gminy.
Radni na najbliższej sesji, która odbędzie się w Bielsku 14 grudnia, obradować będą na temat budżetu gminy na rok następny.
BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Piotr Kwiatkowski spełnia swoje marzenia

Przez ostatnie lata Piotr Kwiatkowski spełniał się jako muzyk grając w znanym discopolowym zespole Quest. …