Najnowsze informacje

Metropolita z Płocka

Przypuszczenia się sprawdziły: papież Benedykt XVI nominował biskupa płockiego ks. prof. Stanisława Wielgusa na metropolitę warszawskiego. Czteropunktowy dekret, podpisany 6 grudnia br. przez nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka m.in. znosi tytuł prymasa w metropolii warszawskiej.
Zgodnie z wielowiekową tradycją tytuł prymasa odtąd będzie przysługiwał metropolicie gnieźnieńskiemu. Do 80 roku życia (czyli przez 3 lata), honorowo będzie się nim posługiwał kardynał Józef Glemp, potem zaś tytuł powróci do Gniezna.
Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Józefa Glempa z funkcji metropolity warszawskiego i nowym metropolitą oraz arcybiskupem mianował ks. prof. Stanisława Wielgusa. Kolejny punkt wspomnianego dekretu mówi o tym, że kardynał Glemp będzie administrował metropolią warszawską do momentu objęcia jej przez bpa Wielgusa.
Biskup Płocki Stanisław Wielgus pożegna się z diecezją 31 grudnia, podczas uroczystej mszy świętej w Bazylice Katedralnej. Ingres do archidiecezji warszawskiej najprawdopodobniej będzie miał miejsce 7 stycznia 2007 r. 
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Wielkie serca, tym razem dla wolontariuszy

Tradycyjnie w auli płockiego Ratusza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry …