Najnowsze informacje

Mazowsze dba o zielone oazy

Na ósmym finale ekologicznej akcji „Porządkujemy i odnawiamy las 2007” wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Podsumowanie konkursu odbyło się w czwartek 4 października 2007 roku, dokładnie w dniu, w którym wspomina się patrona ekologów – św. Franciszka, dla którego świat stworzony był najważniejszą wartością.
Odbywający się na całym Mazowszu już po raz ósmy z kolei konkurs, w Płocku koordynowany przez „Tygodnik Płocki”, ma się bardzo dobrze. Każdego roku zgłaszają się do niego placówki oświatowe, które chcą sadzić, sprzątać i pielęgnować las – dobro natury, które za troskę odwdzięcza się z nawiązką.
W tym roku do konkursu przystąpiło 20 placówek (w tym jeden Dom Pomocy Społecznej). Co ważne – wszyscy otrzymali nagrody, a to dzięki szczodrobliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który finansuje nagrody finansowe oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, który funduje uczestnikom nagrody rzeczowe.
W progach szkoły na ósmym finale wszystkich witał jej dyrektor – Stanisław Wróblewski, w opinii którego wszyscy, którzy chcą dbać o leśny ekosystem, to ni mniej ni więcej, tylko ambasadorowie przyrody. Dopisali zaproszeni goście m.in. Tomasz Skrzyczyński – dyrektor wydziału edukacji w WFOŚiGW w Warszawie, Bogumiła Będzikowska – dyrektor płockiego Biura Terenowego WFOŚiGW, która od lat wiernie sekunduje konkursowi, Dariusz Pieniak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Wojciech Rygalski – dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Byli także wszyscy nadleśniczowie, którzy koordynują konkurs na terenie swoich nadleśnictw: Jacek Liziniewicz z Gostynina, Ryszard Bijak z Łącka i Zbigniew Suchodolski. Wszyscy wyrażali nadzieję, że dzięki edukacji prowadzonej w praktyczny sposób w przyszłości lasów będzie więcej, będą bardziej zadbane, będzie w nich mniej śmieci.
Tradycyjnie już kategorią, która cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników, było sprzątanie lasu. Cieszy udział coraz większej liczby przedszkoli, a w tym roku po raz pierwszy także płockiego DPS-u. Cieszy też fakt, że wiele szkół bierze udział w kolejnych edycjach akcji. Wszystkie opracowania konkursowe oceniła i nagrody przyznała komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Nadleśnictw w Gostyninie, Łącku i Płocku, WFOŚiGW oraz „Tygodnika Płockiego”.
W konsekwencji na finale w Gostyninie pięć szkół otrzymało nagrody rzeczowe, ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. Były to m.in. telewizor, drukarka, mikroskop i mikrofony. Nagrody te otrzymali: LO im. T. Kościuszki (szkoła m.in. posprzątała 2 ha lasu), Szkoła Podstawowa w Iłowie (sadzili las i prowadzili prace pielęgnacyjne), Gimnazjum Publiczne w Nowym Duninowie (posprzątali 230 ha lasu), Szkoła Podstawowa w Gąbinie (posprzątali 50 ha), Szkoła Podstawowa w Borkach (interesujący program edukacyjny). Ponadto nagrody rzeczowe otrzymały osoby, które wykonały zadanie dodatkowe – opracowały materiał na temat energii odnawialnej. Były to: Marta Karczewska z Gimnazjum w Nowym Duninowie, Beata Krzemińska z Koła Ekologicznego w SP w Mochowie i Czesława Szczech – nauczycielka z Samorządowego Przedszkola w Łącku
Dziesięć placówek szkolnych otrzymało w konkursie nagrody finansowe w wysokości 1.000 tys. zł. Są to: Samorządowe Przedszkole „Pod Topolą” w Łącku, Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku, Miejskie Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 w Gostyninie, Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie, Miejskie Przedszkole nr 5 w Gostyninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku, Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie, Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu, Szkolne Koło LOP w Szkole Podstawowej w Bożewie.
Główni laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe w wysokości 2.000 zł. W kategorii „realizacja programu edukacyjnego” za przeprowadzenie różnorodnych i ciekawych programów edukacyjnych nagrodzono Szkołę Podstawową nr 3 w Gostyninie i Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. W kategorii „prace pielęgnacyjne” nagrodę przyjęła Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu, która pielęgnowała 15 ha lasu. W kategorii „zalesianie” za posadzenie 2,8 ha lasu nagrodzono Koło LOP w Szkole Podstawowej w Mochowie. W kategorii „porządkowanie systemów leśnych” nagrodę za posprzątanie (i sprzątanie każdego roku dużych powierzchni leśnych) 130 ha lasu odebrała Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie. I wreszcie nagroda generalna – jednogłośnie 4.000 zł przyznano Zespołowi Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym za całokształt działań konkursowych (m.in. sprzątanie 212 ha lasu, sadzenie 30 arów lasu, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 80 arach lasu i realizację interesującego programu edukacyjnego).
Trzeba podkreślić, że leśny konkurs może się dziać dzięki życzliwej i rzetelnej pracy leśników oraz nauczycieli, którzy koordynują prace w szkołach. Dlatego już od kilku lat, w podziękowaniu za wkład pracy, otrzymują oni nagrody rzeczowe. W tej edycji wyróżnienia otrzymały nauczycielki: Małgorzata Dylewska i Alicja Wróblewska z SP nr 3 w Gostyninie, Alicja Nadrowska z SP w Mochowie, Damrawa Korzeniewska ze SOS-W nr 1 w Płocku, Marzena Krasnodębska, Marzanna Podrażka i Elżbieta Lewandowska z ZPO w Szczawinie Kościelnym, Krystyna Włoczewska i Anna Jawidzyk z SP w Bożewie.
W gronie wyróżnionych leśników znaleźli się: Maciej Krzemiński z Leśnictwa Gąbin, Jerzy Downarowicz z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Łownych w Nowym Miszewie, Bartosz Bazela z Nadleśnictwa Gostynin, Sylwester Kosada z Leśnictwa Kruk, Jerzy Lewandowski z Leśnictwa Podgórze, Sławomir Waćkowski z Leśnictwa Duninów, Andrzej Jankiewicz z Leśnictwa Słupno.
Finałowi konkursu „Porządkujemy i odnawiamy las 2007” towarzyszyła bogata oprawa artystyczna. Bohaterowie konkursu i goście mogli obejrzeć przedstawienie ekologiczne z udziałem „Agencji Ochrony Środowiska” oraz niezwykle widowiskowy pokaz tańca w wykonaniu zespołu „Ananasy”, zdobywającego nagrody na konkursach w regionie i całym kraju. „Ananasy” prowadzi Mirosława Pietrzak, choreografem jest Elżbieta Tomczak (miesiąc temu zastąpiła Ewę Gieras). W tle obu spektakli – teatralnego i tanecznego – można było podziwiać oryginalne dekoracje leśno-ekologiczne, dzieło wspólnej pracy nauczycieli z SP nr 3: Małgorzaty Dylewskiej, Alicji Wróblewskiej i Beaty Dutkiewicz. Na koniec wszyscy uczestnicy finału, dla siebie i dla potomności, stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Elżbieta Grzybowska

Zobacz kolejny artykuł

Mazowiecka policja szuka chętnych do służby

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się …