Najnowsze informacje

Jest potencjał na akademię

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku chce w ciągu najbliższych kilku lat uzyskać status akademii. Tym planom sprzyjają trwające prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Jak zapowiadał podczas konferencji wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, w nowej ustawie jest także plan, aby nazwę PWSZ zastąpić nową: Publiczne Uczelnie Zawodowe. Ma podkreślić akademicki charakter tego typu uczelni.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju i przyszłości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, która za jeden z głównych celów postawiła sobie, aby w ciągu najbliższych kilku lat stać się uczelnią akademicką. – Korzystając z obecności pana premiera chcemy zapytać, jakie szanse i perspektywy dla tego typu uczelni stwarza nowo przygotowywana ustawa. I jakie będą możliwości dla uczelni zawodowych, które aspirują do bycia akademią? – mówił otwierając piątkowe spotkanie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Maciej Słodki. Przypomniał zarazem, że od nowego roku akademickiego uczelnia poszerza ofertę dydaktyczną o dwa kierunki magisterskie i dwa licencjackie. To właśnie jeden z elementów budowania akademickości w Płocku.

 

Zobacz kolejny artykuł

Trawniki dla dzieci

Już po raz trzeci została przeprowadzona w Płocku kampania społeczna „Trawniki dla dzieci – kupy …