Najnowsze informacje

71. Rocznica Wiecu Ludowego

18. sierpnia 1946 roku na Stanisławówce spotkali się członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgromadzenie, na którym zamierzano m.in. poświęcić sztandar PSL, przerodziło się w manifestację przeciw polityce prowadzonej przez komunistów. W 71. rocznicę Wiecu Ludowego w kościele Salezjanów odbyła się msza święta, a pod tablicą upamiętniającą uczestników wiecu, ludowcy złożyli symboliczne kwiaty.
W sierpniu 1946 roku UB na różne sposoby próbował nie dopuścić do zjazdu ludowców. Stanisława Mikołajczyka zatrzymał w Wyszogrodzie patrol, który ostrzegł go o planowanym rzekomo w Płocku zamachu i zawrócił do Warszawy. Działaczom PSL z Drobina milicja nie pozwoliła pojechać do Płocka samochodami. Ponad trzydzieści kilometrów przebyli pieszo. Dzięki Salezjanom na czele z proboszczem ks. Janem Żakiem, zjazd doszedł do skutku na Stanisławówce.
Władze reprezentowali wówczas posłowie Kazimierz Bagiński oraz Andrzej Witos. Do środka można było się dostać tylko z przepustką. Mimo to PPR-owcom udało się przemycić jedną z bojówek. Bojówkarze zaczęli od likwidowania urządzeń nagłaśniających. Podczas przemówienia Kazimierza Bagińskiego, uzbrojeni w kije i pistolety wdarli się na salę i zaczęli bić zebranych. Wielu dotkliwie ranili. Zniszczyli też sztandary. Najbardziej walecznych spośród uczestników wiecu zatrzymano na noc.
Za swoją nieugiętą postawę i organizację wiecu, wysoką cenę zapłacił przywódca płockich ludowców, Roman Lutyński, Został pozbawiony prawa wykonywania zawodu i skreślony w 1951 r. z listy adwokatów. Poseł Kazimierz Bagiński członek NKW PSL, w 1947 r. otrzymał wyrok ośmiu lat więzienia, zmniejszony na mocy amnestii do czterech. Sam Mikołajczyk w obawie przed aresztowaniem i groźbą kary śmierci, w październiku 1947 r. opuścił Polskę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Niemal równocześnie z nim z kraju wyjechali inni ludowcy: Stefan Korboński i Wincenty Bryja.
W obchodach rocznicowych wzięli udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, poseł Piotr Zgorzelski, starosta Mariusz Bieniek oraz członkowie PSL z Płocka i powiatu płockiego. Po mszy złożyli kwiaty pod tablicą Wiecu Ludowego. Poseł Piotr Zgorzelski przypomniał, że staraniem płockich ludowców, w 2011 roku, skwerowi przy ul. Bielskiej nadano imię Romana Lutyńskiego.

(lesz)

Zobacz kolejny artykuł

Senator pyta prezydenta

Senator Marek Martynowski złożył w płockim Urzędzie Miasta pismo, w którym pyta prezydenta Andrzeja Nowakowskiego …

Jeden komentarz

  1. Witam. Czytelniku drogi, myślisz, że w tym wiecu chodzi o przypomnienie tamtych wydarzeń z 1946 r…? Otóż, nie! Tu chodzi o wyeksponowanie postaci, które zostały wyszczególnione w artykule poczynając od słów- „W obchodach rocznicowych wzięli udział…” O nic więcej!